index Zee-ezel
index etymologie
Waar komt het woord nonsens vandaan?Ons woord nonsens ‘onzin’ is ontleend aan het Engelse woord nonsense, dat is gevormd uit non- ‘on-, niet-’ en sense ‘zin, rede’. Het WNT geeft als vroegste vermelding een citaat uit 1766, maar nog iets ouder is het onderstaande citaat:

Mogt myn Gezang U niet mishaegen,
[’t Is met geen’ Vleiery, geen Nonsens opgevult,]
Ik zou dan te onrecht my beklaegen,
’k Zag al’ myn’ Wenschen dan vervult;

(Jan Jacob Mauricius, Vervolg der dichtlievende uitspanningen. 1754.)


Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie nonsens.IVNaar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 1 november 2013.

© Surfspin 2013