index Zee-ezel
index etymologie


Wat betekent rag in ragfijn?


Ragfijn is een versterkend bijvoeglijk naamwoord. Het betekent ‘erg fijn’, letterlijk ‘zo fijn als rag’. Rag is spinrag, de fijne draden waarmee een spin zijn web spint.

Wat zoekwerk in de onvolprezen Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (de dbnl) leverde op dat (zo) fijn als rag al in de 17e eeuw gebruikt werd:

Dan als een brakje,
gekome voor den dag,
’k zal ’t Bruygoms pakje,
van laken fijn als rag,
een hoed van een pond groot
een hembtrok van schoon rood
met fijn zilvere knopen,
en gespen zwaer als lood
in stee gaen kopen.

(Uit: Pieter de Vos, Verzameling volks- en straatliedjes, 1650)

… en ragfijn twee eeuwen jonger is:

Hare lange, glinsterende, gitzwarte haarlokken waren in ontelbare vlechten boven op het hoofd te zamen gestrengeld, en ondersteunden den langen wimpel van het met goud doorweven, ragfijn kamerdoek, dat, als zij opstond, tot bij den grond langs haar rug nederhing.

(Uit: J.F. Oltmans, De schaapherder, 1838)Zee-ezel: wat betekent haar in haarscherp?
Zee-ezel: wat betekent vlijm in vlijmscherp?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 18 juni 2013.

© Surfspin 2013