index Zee-ezel
index etymologieIn de kolonie van Van Eeden hadden we misschien kunnen gaan, maar toen we op een Zondag er heen waren geloopen, vier uur gaans, toen liep daar een heer, in een boerenkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes te eten uit een papieren zak, blootshoofds, in innige aanraking met de natuur, zooals dat toen genoemd werd, en z’n baard vol kruimels.
(Nescio, Titaantjes. 1915)

Eén uur gaans, hoe ver is dat?In een uur gaans is achter het werkwoord gaan een genitief-s geplakt. Gaan heeft hier de betekenis ‘lopen’. Als je gewoon doorloopt, gewoon ‘gaat’, leg je in een uur tijds ongeveer 5 kilometer af.


Biologen geven het voorkomen van plantensoorten en diersoorten vaak aan op verspreidingskaarten die verdeeld zijn in uurhokken. Dat zijn vierkante gebieden van 5 x 5 km, met andere woorden van 1 x 1 uur gaans. De uurhokken zijn weer verdeeld in kilometerhokken van 1 x 1 km.Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 14 juni 2013, gewijzigd op 11 november 2013.

© Surfspin 2013