index Zee-ezel
index etymologie


Waarom heet een taling ‘taling’?


De taling is de kleinste eend van Europa. De gewone wilde eend is bijna twee keer zo groot! We hebben in Nederland twee smaken: de wintertaling en de zomertaling. Ze broeden hier allebei. Maar terwijl de wintertaling een jaarvogel is (je kunt hem het hele jaar door zien), is de zomertaling een zomergast. Onze zomertalingen overwinteren helemaal in Afrika.

De taling is de kleinste eend van Europa. De gewone wilde eend is bijna twee keer zo groot! We hebben in Nederland twee smaken: de wintertaling en de zomertaling. Ze broeden hier allebei. Maar terwijl de wintertaling een jaarvogel is (je kunt hem het hele jaar door zien), is de zomertaling een zomergast. Onze zomertalingen overwinteren helemaal in Afrika.

Een moeilijke vraag. Misschien ligt de sleutel bij de Hollandse vorm: teeling. Zo heette de taling vroeger in het westen van ons land.

Stel dat -ling in teeling het verkleiningsachtervoegsel -ling is (zoals -je in huisje en -pje in boompje), wat zou dan het grondwoord tee kunnen betekenen?
In de middeleeuwen was tee het woord voor ‘teen’ (teen was vroeger het meervoud van tee en betekende dus ‘tenen’!). Teeling zou dan letterlijk ‘teentje’ betekenen. Als dat klopt, dan is de taling zo genoemd omdat het een mini-eendje is.

Zijn er vergelijkbare vogelnamen?
Jawel: duimeling, letterlijk ‘duimpje’. Dat is een oude naam voor het winterkoninkje, het kleinduimpje onder de vogels.

Werd het woord teen vroeger gebruikt om iets kleins aan te duiden?
Ja, dat kun je zien aan de vroegere uitdrukking geen teentje. Dat betekende: niet eens een teentje (niet eens een heel klein beetje). Niets dus.

Hoe kun je taling verklaren?
De a wijst op Friese invloed. Daarbij moet je bedenken dat in een deel van Noord-Holland nog tot ver in de middeleeuwen Fries werd gesproken.Zee-ezel: waarom heet de bergeend ‘bergeend’?
Zee-ezel: waarom heet de slobeend ‘slobeend’?
Zee-ezel: waarom heet de smient ‘smient’?
Etymologiebank: naar het lemma taling op Etymologiebank.nl.
Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de wintertaling horen en zien.
Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de zomertaling horen en zien.
Zee-ezel: wat betekent het Engelse woord duckling?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 7 juli 2010.

© Surfspin 2010