index Zee-ezel


Hoe spel de de afkorting van retweeten?

Is het rt-en of rt’en?


Retweeten is het doorsturen van een Twitterbericht (een tweet) van een andere twitteraar naar degenen die jouw Twitterberichten ‘volgen’ (je volgers).

Als je retweeten afkort, komt er tussen de afkorting rt en de werkwoordsuitgang -en een apostrof:

rt’en

cc’en
msn’en
sms’en


De afkorting rt in rt’en spreek je uit als /er-tee/. De afkorting eindigt dus op de klank /ee/, net als de afkorting cc in cc’en. In dat geval schrijf je de verleden tijd en het voltooid deelwoord met een d:

rt’en - rt’de - (heeft) ge-rt’d
cc’en - cc’de - (heeft) ge-cc’d

Die d kun je in de verleden tijd horen: /r-t-de/, /c-c-de/.


Zie regel 6.J in de Leidraad van het Groene Boekje: “Als het grondwoord een letter, cijfer, symbool of initiaalwoord is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm, een verkleinwoord of een andere afleiding te vormen.”Zee-ezel 77: hoe spel je het voltooid deelwoord van sms’en?
Zee-ezel 520: hoe spel je het verkleinwoord van sms?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 10 mei 2013, gewijzigd op 16 maart 2017.

© Zee-ezel 2013-2017