home Surfspin
index Zee-ezel
index etymologie


Beste Zee-ezel…

 

Komt peddel uit het Engels?


Ja, peddel is ontleend aan het Engelse woord paddle. Dat is vernederlandst tot paddel en, nog een stapje verder, peddel. Het Groene Boekje keurt beide spellingen goed.


Grappig is dat het woord al voorkomt in een boek uit 1690. Het is dan nog geen Nederlands woord. Pas in de 19e eeuw zou het in het Nederlands worden opgenomen.

In de Landen benoorden America, hooger als Terra Nova, op 52 graden, van oudts Terra Corte-Realis geheten, aan de vaste kust, tegen over Groenlandt, vindt men Kanoës, by de inwoonders gebruikelyk, welke twee gekrulde stevens, een kieltje, en zes inhoutjes hebben: deeze zyn uit een boom geholt: daar zyn twee bankjes in: de boortjens zyn van vis-ribben, vol gaten: met een zee-honde vel zyn zy overtoogen. Deeze Schuitjens zyn zoo groot, dat ’er vyf of zes menschen in varen konnen. Zy zyn boven open, en niet toe, gelyk de Wilden hare Schuitjens in de Straat Davis hebben. Hare riemen, of scheppers, die zy Paddels heten, hebben aan ieder eindt een bladt, om over en weder te konnen scheppen.

(Uit:  Nicolaes Witsen, Scheeps bouw en bestier, p. 283.)
 

Literatuur:
Etymologiebank.nl. Zie peddel
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie peddel.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 27 maart 2013, gewijzigd op 3 april 2013.

© Surfspin 2013