index Zee-ezel
index etymologiegraadmagere jongemannen
(VK 19-02-2013)

Is het graadmager of graatmager?


Zo mager als een lat. In één woord: broodmager, met een d, of

graatmager

met een t

Je bent graatmager als je je botten (je ‘graten’) kunt zien. Het woord graat gebruiken we speciaal voor de beentjes van een vis, maar in graatmager en ruggengraat heeft het een ruimere betekenis.


Het woord graatmager is helemaal niet oud. De vroegste attestatie (bewijsplaats, vermelding) die ik heb kunnen vinden, komt uit het tijdschrift Het Belfort, jg. 5 (1890):

EEN dokter, om ‘in den haak’ te wezen, moet eerder groot van gestalte zijn, liefst graatmager, ernstig en streng van uiterlijk, en deftig maar eenvoudig gekleed in zwart laken.


Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie graat.Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 19 februari 2013, gewijzigd op 20 februari 2013.

© Surfspin 2013