index Zee-ezel
index etymologieWaarom heet een kikker ‘kikker’?Het woord kikker is afgeleid van het werkwoord kikken, in de betekenis ‘een geluid maken dat als ‘kik’ klinkt’. Een kikker is dus een diertje dat kikt.

De grachten waren vol van veelderhand’ kic, kic,
Van Puyt [kikker] en Pat, hier, siet, den Reygher nam zijn mic [aanloopje],
(Adriaen Valerius, 1623)

De oudste vermelding van kikker (als kickert) komt uit een woordenboek uit 1577. Een ander, veel ouder woord voor de kikker was vors. Dat woord kennen we nu alleen nog van de samenstelling kikvors. En ook dat begint al een beetje opa-achtig te klinken.


Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), deel Ke-R.Zee-ezel: waarom heet de puut (kikker) ‘puut’?
Zee-ezel: wat betekent -dril in kikkerdril?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 30 juni 2010, gewijzigd op 4 oktober 2013.

© Surfspin 2010-2013