index Zee-ezel


Wat betekent tooien in voltooien?


Het werkwoord voltooien betekent ‘afmaken’: De schrijfster heeft onlangs haar boek voltooid.
Voltooien is een samenstelling van vol en tooien.

Het werkwoord tooien kennen we van zich tooien met ‘zich versieren, uitdossen met’. Maar in voltooien heeft tooien de oude betekenis ‘maken’.

Het woorddeel vol- betekent ‘tot het eind toe’ (als in volbrengen). Voltooien betekent dus letterlijk ‘tot het eind toe maken’.

Het werkwoord tooien gaat terug op het Germaanse werkwoord *taujan-, verleden tijd tawiðō. De verleden tijd tawiðō kom je tegen in runeninscripties, zoals die op een van de zogenaamde (twee) gouden hoorns van Gallehus (5e eeuw na Chr.): ekhlewagastiR:holtijaR:horna:tawido (de runentekens zijn omgezet naar onze letters). Dit betekent: Ik, Hlewagastir, zoon van Holti, maakte de hoorn.


Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 4, S-Z. Zie voltooien.Etymologiebank: naar het lemma voltooien op Etymologiebank.nl.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 26 januari 2013.

© Zee-ezel 2013