index Zee-ezel
index etymologie


Hoe oud is het woord liften?


liften

Het werkwoord liften is niet oud. Het lijkt te dateren uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog, toen het zuiden van Nederland al was bevrijd. Je kon toen makkelijk een lift krijgen van een geallieerde jeep of legertruck. En na de bevrijding ook van een prins of prinses, zoals uit het krantenbericht valt op te maken. Het artikel komt uit De Heerenveensche Courier van 25 juni 1945.

Dit zijn drie andere vroege vindplaatsen van het woord liften:

Een bijzondere Anep-Aneta medewerker schrijft ons: „Een vriend van mij moet nog al dikwijls op reis. Hij heeft zelf geen wagen of ander vervoermiddel dus moet hij „liften”. Het valt echter niet mee, om met een uitgestrekte duim de aandacht te trekken van gehaaste autobestuurders en het resultaat was dan ook niet altijd bevredigend.
(17-03-1945, Het nieuwsblad v.h. Zuiden)

Streng optreden tegen ‘liften’
(25-07-1945, (kop v.e. artikel in) Veritas; onafhankelijk dagblad voor Delft en omstreken)

Ik heb iemand het liften een tijdsverschijnsel hooren noemen, dat vanzelf wel weer zou verdwijnen.
(01-09-1945, Het Kompas)

In 1950 zette J.H.F. Grönloh (Nescio) het woord liften nog tussen aanhalingstekens:

Teruggaand aan de bushalte op Camperduin 2 Fransche jongemannen aan de bus, die met balen en pakken van Petten waren komen loopen, waar ze in een ‘kamp’ hadden overnacht. Ze wilden zoo dicht mogelijk bij het kanaal worden afgezet en daar probeeren te ‘liften’ over den afsluitdijk naar Zweden! Kwamen uit Parijs.
(30-08-1950, Natuurdagboek)

Het Engelse werkwoord to lift heeft niet de betekenis ‘liften’ (gratis meerijden); in het Engels gebruik je (to) hitchhike of kortweg (to) hitch. Een lift krijgen is (to) get a lift en iemand een lift geven is (to) give someone a lift. Het Nederlandse werkwoord liften is dan ook niet afgeleid van het Engelse werkwoord (to) lift, maar van het zelfstandig naamwoord lift, en wel door er de Nederlandse werkwoordsuitgang -en achter te plakken.


Referenties:
Nescio (ps. van J.H.F. Grönloh), Natuurdagboek 1946-1955, 1996. Bezorgd door Lieneke Frerichs.Etymologiebank: naar het lemma liften op Etymologiebank.nl.
Zee-ezel 1403: Is haar figuur ook gelift? (W.F. Hermans, Nooit meer slapen.)
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 4 januari 2013, gewijzigd op 6 mei 2016.

© Surfspin 2013-2016