index Zee-ezel


Kort nadat de laatste kinderen waren vertrokken, begon het te motteren.

Is motteren wel een goed woord?


Motteren is een dialectwoord, dat met name in Noord-Holland wordt gebruikt. Het is dus geen Standaardnederlands. Wel standaardtalig zijn miezeren, motten en motregenen. Als je een informeel of gewestelijk tintje aan je verhaal wilt geven, kun je motteren goed gebruiken, want ook lezers die het woord niet kennen zullen wel begrijpen wat je bedoelt.


Motteren is afgeleid van motten ‘motregenen’, dat weer is afgeleid van mot ‘motregen’.


Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie mot.IV
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 1897. Zie motteren.Zee-ezel: wat betekent mokkerig?
Zee-ezel: wat betekent zichtig?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 4 januari 2013.

© Surfspin 2013