index Zee-ezel
index etymologie


Wat betekent hune- in hunebed?


opgraving van het hunebed in Borger

Het woord hune (of hunne) is een oud woord voor reus. Vroeger dacht men dat de hunebedden door reuzen waren gebouwd. Men geloofde dat er ooit, voor de zondvloed, reuzen op aarde hadden geleefd, want dat stond immers in de Bijbel (Genesis 6:4).

Mogelijk is ons woord hunebed ontleend aan het Duitse woord Hünenbett. Ook in Noord-Duitsland liggen hunebedden. Het Duitse woord Hüne betekent ‘reus’.

 

Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), deel F-Ka.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie hunebed.
E. van Ginkel, S. Jager & W. van der Sanden, Hunebedden; monumenten van een steentijdcultuur, 1999, pp. 47, 127.Etymologiebank: naar het lemma hunebed op Etymologiebank.nl.
Zee-ezel: grafveld van de trechterbekercultuur bij Dalfsen.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 5 december 2012.

© Surfspin 2012