home Surfspin
index Zee-ezel


Beste Zee-ezel…

 

Wat is het meervoud van zeeman?

 

Je kunt kiezen:

zeelieden
zeelui
zeemannen

In spreekwoorden liggen de woorden zo goed als vast. Ook bij dit spreekwoord:

De beste zeelui staan aan wal.
(Niet: *De beste zeelieden/zeemannen staan aan wal.)

Het woord vakman heeft maar liefst vier meervoudsvormen: vaklieden, vaklui, vakmannen en… vakmensen.
Maar *zeemensen klinkt gek.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 november 2012.

© Surfspin 2012