index Zee-ezel
index etymologie
10 kerstige Zee-ezels


Hoe oud is het woord uitwaaien in de betekenis ‘wandelen in de wind’?


Uitwaaien is wandelen in de wind. Niet omdat je van a naar b moet, maar om een luchtje te scheppen, een frisse neus te halen.

Ging Johan van Oldenbarnevelt ook al uitwaaien op het Scheveningse strand? Wie weet, maar dan noemde hij het vast geen uytwaeyen. De vroegste vermeldingen van het WNT komen namelijk pas uit ca. 1900. Toen gebruikte men het woord nog meestal in de verbinding zich laten uitwaaien, zoals ook in dit citaat:

Zoo’n kerel die ’t prettig vond om zich te laten uitwaaien, zijn kleeren en zijn lijf te laten doortrekken van den natten zouten wind, …
(Nescio, De uitvreter, 1909/1910.)


Ik ga uitwaaien, een frisse neus halen aan het strand.
Hoe moet je zoiets nou vertalen?!

 

Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie uitwaaien.
(Het citaat uit De uitvreter is niet de oudste attestatie in het WNT.)Zee-ezel: pierewaaien op de Scheveningse Pier.
Zee-ezel: hoe oud is uitbuiken ‘zich ontspannen na de maaltijd’?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 13 november 2012.

© Surfspin 2012