home Surfspin
index Zee-ezel

Geachte drs. Zee-ezel …

 

Wat betekent steg in ergens heg noch steg weten?

 

Ergens heg noch steg weten zeg je als je ergens totaal onbekend bent, er helemaal de weg niet weet. Het woord heg is een vorm van haag ‘omheining van struiken’. En steg betekent ‘pad, weggetje’; het is een nevenvorm van steeg.

 

Steeg is afgeleid van het werkwoord stijgen. De oorspronkelijke betekenis is ‘bergpad, steil weggetje’.
Later is de betekenis van steeg verbreed tot ‘smalle weg’: nog wel smal, als een bergpad, maar niet noodzakelijk meer stijgend. Deze betekenis zit bijvoorbeeld in Tolsteeg (een oude plaatsnaam, tegenwoordig een buurt van de stad Utrecht) en in Beulekampersteeg (weg bij Nijkerk).
Tegenwoordig wordt steeg vrijwel uitsluitend gebruikt in de betekenis ‘nauw straatje tussen gebouwen’.

 

Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie steeg, steg.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 9 oktober 2012, gewijzigd op 15 oktober 2012.

© Surfspin 2012