index Zee-ezel
index etymologieWaar komt het woord aflebberen vandaan?Aflebberen betekent ‘aflikken’. Het is een samenstelling van het voorzetsel af en het werkwoord lebberen. Lebberen is gevormd uit het werkwoord lebben, dat weer is afgeleid van leb(be) ‘(onder)lip’. Het woordpaar lip & leb ‘lip’ is te vergelijken met het woordpaar snip & sneb ‘snavel’.

 

Lebberen is een frequentatief (iteratief) werkwoord. Dat is een werkwoord dat is gevormd uit een ander werkwoord en een herhaling van dat werkwoord uitdrukt. Lebberen is gevormd uit het werkwoord lebben door tussen de stam en de uitgang -en het infix -er- te voegen. Lebberen betekent letterlijk ‘herhaald lebben’. Andere voorbeelden van frequentatieve werkwoorden zijn knipperen (uit knippen) en stuiteren (uit stuiten) en, met het infix -el-, druppelen (uit druppen) en trappelen (uit trappen).


Literatuur:
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW). Zie lebbe.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie lebben en lebberen.Etymologiebank: naar het lemma lebberen op Etymologiebank.nl.
Zee-ezel: waarom heet de snip ‘snip’?
Zee-ezel: wat doet dissel in bedisselen?
Zee-ezel: wat doet snappen in ontsnappen?
Zee-ezel: wat doet trappen in betrappen?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 1 oktober 2012, gewijzigd op 2 oktober 2012.

© Surfspin 2012