home Surfspin
index Zee-ezel

Geachte drs. Zee-ezel …

 
Op de ledenvergadering ontvouwt het bestuur haar plannen voor het komende jaar.

Moet het zijn plannen zijn?

 

Bestuur is een onzijdig woord, een het-woord: het is het bestuur.

Bij een vrouwelijk de-woord hoort het bezittelijk voornaamwoord haar, maar bij een mannelijk de-woord en bij een het-woord hoort het bezittelijk voornaamwoord zijn:

Op de ledenvergadering ontvouwt het bestuur zijn plannen voor het komende jaar.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 13 september 2012.

© Surfspin 2012