index Zee-ezel


Is spikkel eigenlijk het verkleinwoord van spik?


Ja, in spikkel zit het oude verkleiningsachtervoegsel -el, dat ook zit in woorden als druppel (letterlijk ‘kleine drup’) en eikel (letterlijk ‘kleine eik’). Spikkel betekent dus letterlijk ‘kleine spik’. Het grondwoord is in het Nederlands niet overgeleverd, maar wel in het Engels, namelijk als speck ‘stip, spikkel, vlekje’.

 

Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 4, 2009. Zie spikkel

 

Etymologiebank: naar het lemma spikkel (vlekje) op Etymologiebank.nl.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 30 augustus 2012.

© Zee-ezel 2012