Geachte drs. Zee-ezel …


Is het coltrui of koltrui?


Het woord kolgans schrijf je met een k. De kolgans is een ganzensoort die is genoemd naar zijn kol, zijn bles (hij heeft een bles, d.w.z. een witte plek bij zijn snavel).

Maar het woord coltrui schrijf je met een c:

coltrui

Het woord col ‘kraag’ is een Frans leenwoord, waarvan de spelling niet is aangepast aan het Nederlands. De c is dus geen k geworden.


Col betekent behalve ‘kraag’ ook ‘bergpas’. In die betekenis kennen we het vooral uit de Tour de France: een col van de eerste categorie, tweede categorie, enz., afhankelijk van de zwaarte van het parcours.



Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 19 juni 2012, gewijzigd op 22 juni 2012.

© Surfspin 2012