Geachte drs. Zee-ezel …

 
Op de Grote Markt, omringd door prachtige gebouwen, luisterden we naar verhalen over Brussel.

Is het omringd of omringt?

 

De persoonsvorm van omringen is in de tegenwoordige tijd enkelvoud omringt (namelijk de stam + t).
Het voltooid deelwoord van omringen is omringd (de stam van omringen is omring, de stam eindigt op een g, de letter g zit niet in ’t kofschip, dus eindigt het voltooid deelwoord op een d).

In het zinsdeel omringd door prachtige gebouwen kun je niet horen of het de persoonsvorm of het voltooid deelwoord is, want je spreekt ze beide uit als /omringt/. Je kunt dit probleem oplossen door omringen even te vervangen door een werkwoord waarbij je het verschil wel hoort, bijvoorbeeld door omgeven: de persoonsvorm is omgeeft, het voltooid deelwoord is omgeven.

1) *omgeeft door prachtige gebouwen
2) omgeven door prachtige gebouwen

Kies dan ook het voltooid deelwoord van omringen:

omringd

Op de Grote Markt, omringd door prachtige gebouwen, luisterden we naar verhalen over Brussel.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 24 april 2012.

© Surfspin 2012