index Zee-ezel
index toponiemen


Toen ik den volgenden ochtend tegen negenen in Amsterdam aankwam en op ’t plein voor ’t Centraal-station stond, zag ik allerlei electrische trammen die ik daar nog nooit gezien had en huurauto’s en agenten van politie met petten op in plaats van helmen. Maar ’t Damrak hadden ze nog niet gedempt, ik zag de achterkanten van de huizen van de Warmoesstraat weer vlak aan ’t water staan en den toren van de Oude kerk aan ’t eind er boven uit. Dat was dus nog in orde.
(Nescio, Titaantjes, 1915.)

Wat betekent rak in Damrak?


Het Damrak is de drukke straat in Amsterdam die loopt van het Centraal Station naar de Dam. Maar het is ook de naam van een water. Oorspronkelijk was het Damrak het stuk van de rivier de Amstel tussen de Dam (de dam in de Amstel, waarnaar Amsterdam genoemd is) en het IJ. Het Damrak is grotendeels gedempt. Op het gedempte Damrak is onder andere de Beurs van Berlage gebouwd.

Dat Damrak oorspronkelijk een waternaam is, kun je zien aan het woorddeel rak. Dat zit ook in waternamen als Volkerak en Skagerrak. Een rak is een recht stuk van een waterweg. Het zelfstandig naamwoord rak is afgeleid van het werkwoord rekken.Etymologiebank: naar het lemma rak op Etymologiebank.nl.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 30 maart 2012.

© Surfspin 2012