Geachte drs. Zee-ezel …

 

Is het brood en banketbakkerij of brood- en banketbakkerij?


Veel bakkerijen bakken zowel brood als banket. Ze zijn dus broodbakkerij en banketbakkerij tegelijk. Dat zijn 2 samenstellingen met het woord bakkerij. Voor het gemak kun je -bakkerij van broodbakkerij weglaten. Ten teken dat je iets hebt weggelaten, moet je dan wel een weglatingsstreepje zetten. Je krijgt dan:

brood- en banketbakkerijdames- en herenkapperSurfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 23 maart 2012.

© Surfspin 2012