Geachte drs. Zee-ezel …

 

… is het copiloot of co-piloot?


Een copiloot is de tweede piloot. Dat is een piloot die samen met de captain (de gezagvoerder of eerste piloot) een vliegtuig bestuurt. Het voorvoegsel co(m)- komt oorspronkelijk uit het Latijn. Het betekent ‘samen’. Voorvoegsels die uit een klassieke taal (het Grieks of het Latijn) komen, noemen we klassieke voorvoegsels. Andere voorbeelden zijn: anti-, pro-, macro-, micro-, pre- en post-.

Als je een klassiek voorvoegsel combineert met een woord, gaat het zo:

1) Als het kan, plak je het voorvoegsel aan het woord vast:

coassistent
coauteur
copiloot

2) Kan dat niet doordat de klinkers ‘botsen’, dan doe je alsof een klassiek voorvoegsel een gewoon woord is en zet je een streepje:

co-educatie
co-ouder
(net als bij auto-export en auto-onderdeel)

Opgelet:
Bij klassieke voorvoegsels zet je in geval van klinkerbotsing een streepje. Maar bij gewone voorvoegsels, zoals be- en ge-, zet je bij klinkerbotsing een trema: beëindigen, geïllustreerd.coassistent = dokter in opleiding die stage loopt in een ziekenhuis
coauteur = medeauteur (iemand die samen met een of meer andere mensen een artikel of boek geschreven heeft)
co-educatie = opvoeding of onderwijs van jongens en meisjes samen (o.a. in gemengde klassen)
co-ouders = gescheiden ouders die samen voor hun kind(eren) blijven zorgenSurfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 28 april 2010.

© Surfspin 2010