index Zee-ezel


Is het sms-je of sms’je?


De afkorting sms is gevormd uit de eerste letters van de woorden ‘short message service’. Je spreekt sms letter voor letter uit: /s-m-s/. Een afkorting als sms noem je een initiaalwoord.

In een samenstelling met een initiaalwoord komt een streepje te staan:

sms-bericht
sms-taal

Maar in een afleiding van een initiaalwoord gebruik je een apostrof:

sms’je

 

Zie regel 6.J in de Leidraad van het Groene Boekje: “Als het grondwoord een letter, cijfer, symbool of initiaalwoord is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm, een verkleinwoord of een andere afleiding te vormen.”Zee-ezel 77: wat is het voltooid deelwoord van sms’en?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 6 december 2011.

© Zee-ezel 2011