Geachte drs. Zee-ezel …

 

Is het troika of trojka?

 

In het Engels en het Duits is het troika, met een i, maar in het Nederlands is het:

trojka

met een j.


Het woord trojka is een Russisch leenwoord: we hebben het woord overgenomen uit het Russisch.
In het Nederlands heeft trojka verschillende betekenissen:

1) Driemanschap: bestuur van een land door drie machtige personen.

In 60 v.Chr. vormden Caesar, Crassus en Pompeius een trojka.

2) Russisch driespan: door drie paarden getrokken wagen of slede, waarbij de paarden naast elkaar zijn ingespannen.

De trojka zoefde over de besneeuwde toendra.

3) Volksdans waarbij de dansers in drietallen dansen.

De volksdansers dansten een trojka op het dorpsplein.
 

—  Bedenk een ezelsbruggetje voor trojka met een j.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 24 oktober 2011.

© Surfspin 2011