Geachte drs. Zee-ezel …

 

… moet er in Latijns Amerika een streepje komen?


In aardrijkskundige namen die uit twee delen bestaan, zet je normaal* een streepje.
Het is dus:


Latijns-Amerika

Andere voorbeelden zijn:

Centraal-Europa
Midden-Amerika
Midden-Oosten
Noord-Brabant
Oost-Azië
Zuid-Afrika
West-Friesland
Nieuw-Zeeland

In bijvoeglijke naamwoorden blijft het streepje staan:

een Latijns-Amerikaanse dans
een Midden-Amerikaans land
een Noord-Brabantse stad
een Zuid-Afrikaanse club

Ook in inwonernamen blijft het streepje staan:

Nieuw-Zeelander
Noord-Brabander
Oost-Europeaan
Zuid-Afrikaan

In samenstellingen blijft het streepje staan en plak je de aardrijkskundige naam aan het andere woord vast:

Midden-Oostenconferentie
Zuid-Afrikareis

* Opgelet:
Vreemde aardrijkskundige namen (namen in de eigen taal) die met een spatie worden geschreven, houden de spatie en krijgen geen streepje:

New York
New Yorker
Sri Lanka
Sri LankaanSurfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 april 2010.

© Surfspin 2010