index Zee-ezel
index etymologieWaarom heet een knapzak ‘knapzak’?


kikker met knapzak

Een knapzak is een ouderwets ding, maar veel kinderen weten wel wat het is. Dat komt doordat knapzak een ‘sprookjeswoord’ is: sprookjesfiguren doen hun eten en drinken niet in een koelbox of een rugzakje, maar in een knapzak. Soms maken schoolkinderen voor de grap zelf een knapzak van een theedoek of een grote boerenzakdoek.

Knapzak is een leuk woord. Het is een samenstelling van de stam van het werkwoord knappen en het woord zak. Knappen betekent hier ‘eten’. Het is een klanknabootsend woord, dat het geluid weergeeft dat je hoort als je iets doorbijt, een wortel bijvoorbeeld, of een knakworst:

/knak!/Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 23 september 2011.

© Surfspin 2011