index Zee-ezel
index toponiemen


Wat is een schulp?


schelpenvisser

Schelpenvisser 
Jacob Maris (1837-1899) 

Schulp is een oude vorm van het woord schelp. We gebruiken schulp nog in de uitdrukkingen in zijn schulp kruipen en uit zijn schulp kruipen, letterlijk dus ‘in/uit je schelp kruipen’ (zoals een huisjesslak doet).

Schulpvaart (Google Earth)

 De Schulpvaart bij Bakkum

In de duinen bij het Noord-Hollandse dorp Bakkum loopt de Oude Schulpweg. Via deze weg reden vroeger karren met schelpen. De schelpenvissers verzamelden schelpen aan het strand en vervoerden hun lading naar de Schulpstet bij Bakkum (stet betekent ‘plaats, plek’). Op deze overslagplaats werd de lading overgeladen op schepen, die in de Schulpvaart lagen. De schepen brachten de schelpen naar de kalkbranderijen, waar de schelpen in ovens werden verbrand tot kalk. De schelpkalk werd gebruikt in metselspecie.Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 13 september 2011, gewijzigd op 10 oktober 2011.

© Surfspin 2011