index Zee-ezel
index etymologieWaarom heet de krekel ‘krekel’?Het woord krekel is een afleiding van het oude werkwoord kreken ‘kraken’ (het geluid maken van iets dat breekt of bijna breekt of van dingen die tegen elkaar schuren). Dat -el in krekel is een oud verkleiningsachtervoegsel. Het zit bijvoorbeeld ook in druppel (‘kleine drup’) en eikel (‘kleine eik’).*

Krekel betekent dus letterlijk ‘krakertje’. De krekel is genoemd naar het geluid dat hij maakt: het tjirpen.

 

De vroegste vermelding van het woord krekel, geschreven als krikel, komt uit het Glossarium Bernense (‘het glossarium van Bern’). Dat is het oudste Latijns-Nederlandse woordenboek. Het komt uit ± 1240, uit de eeuw van Floris de Vijfde. Het Nederlands uit de 13e eeuw heet het Vroegmiddelnederlands.

 

Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, deel Ke-R.
* Schönfelds historische grammatica van het Nederlands. 8e druk 1970, p. 227.Zee-ezel: waarom heet de hommel ‘hommel’?
Zee-ezel: waarom heet de kikker ‘kikker’?
Zee-ezel: waarom heet de sprinkhaan ‘sprinkhaan’?
Zee-ezel: is een greppel een kleine grep?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 3 september 2011.

© Surfspin 2011