index Zee-ezel
index etymologie



Is het hovercraft of hoovercraft?


hovercraft

Je schrijft het woord met één o:


hovercraft


Het woord hovercraft is een Engels leenwoord. Het is een samenstelling van het werkwoord (to) hover (uitgesproken met de o van hot), in de betekenis ‘zweven’, en het zelfstandig naamwoord craft ‘schip’. Hovercraft betekent dus letterlijk ‘zweefschip’. Maar dat woord gebruiken we in het Nederlands niet: wij gebruiken meestal hovercraft of, veel minder vaak, luchtkussenvaartuig.


Ruim 50 jaar geleden berichtten de kranten over een wonderbaarlijke uitvinding:

Het nieuwste Engelse luchtwonder, de vliegende schotel, … heeft gisteren bij het eiland Wight met succes een eerste werkelijke vlucht gemaakt. Het merkwaardige gevaarte … was een half uur in de lucht en bewoog zich met een snelheid van 15 à 25 km. per uur voort, daarbij voortdurend over het water scherend, want er was slechts een voet ruimte tussen het toestel en de zeeoppervlakte.
(12-06-1959, Leidsch Dagblad)



Een maand later voer/zweefde het ding van Calais naar Dover:

De Britse “zwevende schotel”, het merkwaardige voertuig dat zich op een kussen van samengeperste lucht voortbeweegt boven land of water, heeft vanmorgen vroeg voor de eerste maal een geslaagde tocht over het Kanaal gemaakt. Aan boord van de Hovercraft bevonden zich drie personen, onder wie de uitvinder, de 45-jarige Christopher S. Cockerell.
(25-07-1959, Nieuwe Leidsche Courant)



Zee-ezel: wat is een drone?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 14 juni 2011, gewijzigd op 18 juni 2011.

© Surfspin 2011