Zeer geachte drs. Zee-ezel …

 

Komt het woord meel van het werkwoord malen?

 

Meel is gemalen graan. Het woord meel is inderdaad afgeleid van malen. De letterlijke betekenis is ‘het gemalene’.


De vroegste vermelding van het woord meel, geschreven als mele, komt uit het Glossarium Bernense (‘het glossarium van Bern’). Dat is het oudste Latijns-Nederlandse woordenboek. Het komt uit ± 1240, uit de eeuw van Floris de Vijfde. Het Nederlands uit de 13e eeuw heet het Vroegmiddelnederlands.

 

Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R.Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 18 maart 2011.

© Surfspin 2011