index Zee-ezel
Hoe oud is het woord hondenpoep?

(Quinten, groep 6)
Interessante vraag, Quinten!

Je zou zeggen dat poep op de stoep net zo oud is als de weg naar Rome. Maar het woord hondenpoep is nog helemaal niet zo oud. Zee-ezel heeft op internet even in oude kranten gesnuffeld en de oudste vermelding van honde(n)poep die hij heeft kunnen vinden, is van een halve eeuw geleden:

Op straat moet je niet zorgeloos naar de mooie geveltjes of het bomengroen lopen kijken, je zou al gauw met je Italiaanse puntschoentjes in de hondepoep getrapt hebben (…).
(Leeuwarder Courant, 19-08-1960)Zelfs poep zelf, in de betekenis ‘kak’ tenminste, is niet oud. Het is afgeleid van poepen, in de betekenis ‘drukken’. Die betekenis is ontstaan uit poepen ‘een wind laten’. Poepen is een klanknabootsend woord, dat is gevormd naar het geluid dat je hoort als je … eh … als iemand een wind laat.


Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R.Zee-ezel: zijn pap en poep verwante woorden?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 4 februari 2011.

© Surfspin 2011