home Surfspin
index Zee-ezel
index etymologie

Beste Zee-ezel…

 

Is het woord poep verwant met het woord pap?

 

Misschien denk je dat pap en poep verwante woorden zijn, omdat ze erg op elkaar lijken en het om brijachtige substanties gaat. Maar pap en poep zijn níét verwant: poep is afgeleid van poepen, terwijl pap waarschijnlijk uit het Latijn komt of uit een andere Romaanse taal.

 

De vroegste vermelding van het woord pap, geschreven als pappe, komt uit het Glossarium Bernense (‘het glossarium van Bern’). Dat is het oudste Latijns-Nederlandse woordenboek. Het komt uit ± 1240, uit de eeuw van Floris de Vijfde. Het Nederlands uit de 13e eeuw heet het Vroegmiddelnederlands.

 

Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R.Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 26 januari 2011, gewijzigd op 10 mei.

© Surfspin 2011