index Zee-ezel


Komt het woord sprookje eigenlijk van spreken?


Dat klopt. Sprookje is het verkleinwoord van het Middelnederlandse woord sproke, dat ‘vertelling’ betekent en van het werkwoord spreken komt. Een sprookje is dus letterlijk een gesproken verhaaltje.

 

Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 4: S-Z, 2009. Zie sprookje.Naar alle vragen Zee-ezel.


Geplaatst op 28 oktober 2010.

© Zee-ezel 2010