Geachte drs. Zee-ezel …

 

Waarom schrijf je wiegendood mét, maar wiegelied zonder -n-?

 

Een wiegelied is een lied dat wordt gezongen bij het wiegen (laten schommelen) van de wieg.* Het is een rustig liedje om een baby in slaap te sussen. Het eerste deel van de samenstelling wiegelied is het woord wiegen. Omdat wiegen een werkwoord is, schrijf je de tussenklank (de uh-klank) van /wieguhlied/ zonder tussen-n: wiegelied.

Wiegendood is een onverklaarbaar sterfgeval van een schijnbaar gezonde baby in de wieg. Het eerste deel van deze samenstelling is niet het werkwoord wiegen, maar het zelfstandig naamwoord wieg. Het woord wieg heeft alleen een meervoud dat eindigt op -en: wiegen. In dat geval schrijf je de uh-klank in /wieguhdood/ volgens de pannenkoekregel met een tussen-n: wiegendood.


* WIEGELIED ‘Uit [het werkwoord] wiegen en lied.’ (iWNT).Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 18 oktober 2010, het laatst gewijzigd op 1 april 2011.

© Surfspin 2010-2011