Geachte drs. Zee-ezel …

 
Redekundig ontleden (= het benoemen van zinsdelen).

Wat is een voorzetselvoorwerp?


De klas wacht op de juf.

De klas  =  onderwerp
wacht  =  persoonsvorm

Maar wat is op de juf?


ANTWOORD: Het zinsdeel op de juf is een voorzetselvoorwerp.


1) Een voorzetselvoorwerp begint met een voorzetsel:

op de juf

2) Het voorzetsel is nauw verbonden met het werkwoord (het is een vast voorzetsel):

wachten op


Andere voorbeelden van zinnen met een voorzetselvoorwerp:

- Hij twijfelt aan de juistheid.
   twijfelen aan

- Denise verlangt naar de vakantie.
   verlangen naarSurfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 6 september 2010.

© Surfspin 2010