index Zee-ezel


Bargoense woorden uit Zo was het


Wat Bargoense woorden uit Zo was het, herinneringen van de schrijver-journalist Piet Bakker (1897-1960), geschreven in ± 1957, postuum uitgegeven in 1961:

Ten einde raad was de plaatselijke gevangenis ontruimd en vol kinderen gestopt. De liefelijkste bajes [gevangenis], die ik ooit zag.

Een brigges [brigadier, korporaal (Van Dale)] van de marechaussee kwam al binnen om de uitwijzing te voltrekken.

[…] de journalist, die voor St. Nicolaas speelde, kreeg van de verbolgen vader een drijver [klap, stoot (Van Dale)] op zijn oog, waarna hij ten aanschouwen van de gillende kleintjes de trap afgeschopt werd.

Journalisten hebben tóch al zoveel kakkelorum [eigendunk], vooral als ze pas aan de krant zijn.

[…] vlak vóór ons stond een helblonde Noor van twee meter lengte, die ‘No religion’ opgaf en dan ook tussen twee Egyptische klabakken [agenten] in een apart wachtlokaaltje onder politiebewaking werd gesteld, als verdacht van de ergst denkbare zonde, jood te zijn.

Honderddertig gulden in de maand…! Toen ik dit bedrag noemde bij meneer Beetsma, m’n bovenmeester, vergaf hij mij het spijbelen. De man stond op zijn maximum: honderdtwintig pop [gulden].

Het zou telegramkosten hebben bespaard, als er geseind was: ‘Triefel [triefelen, trijfelen spelen] met de waarheid!’

Tot slot nog een Jiddisch woord uit Zo was het:

Achter me hoorde ik De Miranda¹ proesten: „Ik dacht, dat ik wist, wat gotspe was, maar jij wint het!” (‘Gotspe’ is het Jiddische voor ‘lef’ [Van Dale: onbeschaamde brutaliteit]).


1 Salomon (‘Monne’) Rodrigues de Miranda, wethouder van Amsterdam voor de SDAP.Zee-ezel 1028: wat betekent sikker bij Nescio?
Zee-ezel 1265: gekloft span in Cis de man.
Zee-ezel 1266: wat Bargoense woorden uit Cis de man.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 5 november 2015.

© Zee-ezel 2015