Geachte drs. Zee-ezel …

 

Als -el een oud verkleiningsachtervoegsel kan zijn, zoals in hommel, geldt dat dan misschien ook voor het woord greppel?

Is een greppel een kleine grep?

 

Ja, dat klopt. Het grondwoord grep kennen we in de vormen grup en groep nog van de samenstellingen grupstal en groepstal. Dat is een bepaald type koeienstal. De grup is de mestgoot die van voor naar achter door de stal loopt. Tegenwoordig is de grup een betonnen goot, maar vroeger was het gewoon een gegraven sleuf waarin de koeienvlaaien en koeienpies werden opgevangen. Via de grup komt de mest in de mestkelder terecht.

 

Literatuur:
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, F-Ka.Surfspin: waarom heet de hommel ‘hommel’?
Surfspin: waarom heet de krekel ‘krekel’?
Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 1 september 2010.

© Surfspin 2010