index Zee-ezel


Is het de griesmeel of het griesmeel?


Het is het meel en volgens de woordenboeken ook het griesmeel. Ruim een halve eeuw geleden schreef professor Van Haeringen echter al:

Zelfs voor de regel, dat een samenstelling het genus van het tweede lid heeft, houdt de neiging tot de bij stofnamen geen halt. Toen ik voor het eerst op de griesmeel opmerkzaam werd gemaakt, dacht ik aan een persoonlijke eigenaardigheid van mijn zegsvrouw. Sedert echter heb ik het de-genus van griesmeel uit zoveel huishoudens bevestigd gekregen, dat er niet meer aan te twijfelen valt, al is het dan voorlopig een specifiek „vrouwelijk” genus. Maar de meeste mannen zullen toch ook van de appelmoes en de bessensap spreken, al zijn moes en sap het-woorden.¹

Wat Van Haeringen nog niet kon, kunnen wij wel: googelen.

"de griesmeel" – 4540 hits
"het griesmeel" – 4280 hits

Deze cijfers zijn weliswaar vervuild (met bijv. een geval als de griesmeel pap), maar duidelijk is dat ook de griesmeel heel gebruikelijk is.


1 Gramarie, p. 102-103.


Dikke Van Dale:  het
Van Dale Hedendaags Nederlands:  het
Verschueren:  het
Groene Boekje:  het
Witte Boekje:  -


Literatuur:
C.B. van Haeringen, ‘Genusverandering bij stofnamen’, in Gramarie, 1962, ongewijzigde herdruk 1979, p. 97-107. (Het artikel verscheen eerder in De Nieuwe Taalgids, jg. 44, 1951.)Zee-ezel: de of het biotoop?
Zee-ezel: de of het belfort?
Zee-ezel: de of het broodrooster?
Zee-ezel: de of het buurtschap?
Zee-ezel: de of het deksel?
Zee-ezel: de of het fjord?
Zee-ezel: de of het habitat?
Zee-ezel: de of het heethoofd?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 7 juli 2015.

© Surfspin 2015