index Zee-ezel


When a spring wind …


Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In ’t boschje opgaat en zijn reis begint.

Het woordje wen in wen een lentewind klinkt ons vreemd in de oren – het is verouderd; nu zeg je als of wanneer – maar in Gorters tijd kwam wen in dichterlijk taalgebruik nog vaak voor.¹ Wen is een variant van wan, het eerste deel van wanneer, wan eer, letterlijk ‘als vroeger’.²


1 WNT, wen.II
2 EWN, wanneer.Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 27 mei 2015.

© Surfspin 2015