index Zee-ezel


En instede van verheugd te zijn … brak Leenders in verwoed misbaar uit …
(Piet Bakker, Cis de man, 1946.)

in stede van


Instead of, zeggen de Engelsen, wij zeggen ‘in plaats van’. Maar nog niet lang kon je ook in stede van gebruiken.¹

Stedehouder is de archaïsche variant van stadhouder. Leerlingen kennen ‘stad’ alleen in de betekenis ‘grote plaats’ en passen die betekenis ook toe op stadhouder; ze denken dan dat een stadhouder iemand is die een stad in zijn bezit heeft, of iets dergelijks. Maar stad- in stadhouder (en stede- in stedehouder) betekent ‘plaats’: een stadhouder is een bestuurder die namens (in plaats van, in stede van) de vorst het gezag uitoefent. Een plaatsvervanger.


1 Van Dale hanteert de spelling in stede van. Ook instede van kwam vaak voor (vgl. instead of).Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 8 mei 2015.

© Surfspin 2015