Geachte drs. Zee-ezel …

 

De directeur overlegde met de coördinatoren van de onder en bovenbouw.

Moet er in onder en bovenbouw een streepje staan?

 

Voluit schrijf je: De directeur overlegde met de coördinatoren van de onderbouw en de bovenbouw.
Je kunt onderbouw en bovenbouw samentrekken door van onderbouw het deel -bouw weg te laten. Dan maak je een samentrekking. Om aan te geven dat je iets hebt weggelaten, moet je een streepje zetten. Zo’n streepje heet een vervangingsstreepje of weglatingsstreepje.

Je schrijft dus:

De directeur overlegde met de coördinatoren van de onder- en bovenbouw.

 
Andere voorbeelden van samentrekkingen zijn:

hoofd- en bijzaken
land- en tuinbouw
taal- en rekenonderwijs
wet- en regelgeving
binnen- en buitenland
in- en uitvoer
op- en aanmerkingen
voor- en nadelen
voor- en naschoolse opvang
voor- en tegenstanders
wis- en natuurkunde
zon- en feestdagen


Surfspin: naar alle vragen aan drs. Zee-ezel.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 16 augustus 2010, het laatst gewijzigd op 8 december 2011.

© Surfspin 2010-2011