index Zee-ezelDe snowboard van Nicolien Sauerbreij was door een Japanner gewaxd/gewaxt.

Hoe spel je het voltooid deelwoord van waxen?Voor de spelling van het voltooid deelwoord kun je ’t kofschip gebruiken.
Als de stam van het werkwoord eindigt op t, k, f, s, ch of p, dan eindigt het voltooid deelwoord op een t. Zo niet, dan eindigt het op een d.

Voorbeeld
Wat is het voltooid deelwoord van niksen: geniksd of genikst?
- Bepaal eerst de stam van het werkwoord. Dat is het hele werkwoord min de uitgang -en. De stam van niksen is dus niks.
- Kijk of de laatste letter van de stam (de s van niks) in ’t kofschip zit. Het antwoord is ja: ’t kofschip.
- In dat geval eindigt het voltooid deelwoord op een t: genikst.

MAARRRR …
Een uitzondering vormen werkwoorden waarvan de stam eindigt op een x, zoals waxen.
UItgaande van ’t kofschip zou het voltooid deelwoord gewaxd zijn, omdat de x niet in ’t kofschip zit. Maar je moet de x lezen als ks. En de s zit wél in ’t kofschip. Dus is het voltooid deelwoord van waxen:

gewaxt

De snowboard was door een Japanner gewaxt.Andere werkwoorden waarvan de stam eindigt op een x zijn:

faxen  − Het formulier is zojuist gefaxt.
mixen  − De kok heeft het deeg gemixt.
relaxen  − Ik heb het hele weekend gerelaxt.Om het ‘x-lek’ in ’t kofschip te repareren, gebruiken sommigen als ezelsbruggetje ’t ex-kofschip.Zee-ezel: wat is het voltooid deelwoord van ontluizen?
Zee-ezel: wat is het voltooid deelwoord van verhuizen?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.
Surfspin: meer info over ’t kofschip.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 26 maart 2010.

© Surfspin 2010