index Zee-ezel
index etymologie


Mijn moeder was zeer roosig, zoo dat zij wat leggen ging.
(Het dagverhaal van Aafje Gijsen, 30-08-1773)

Rozig?


Het dagverhaal van Aafje Gijsen is het dagboek van een welgestelde jongedame uit Zaandam. Op 30 augustus 1773 schrijft Aafje dat haar moeder zeer roosig (rozig) was en is gaan leggen (liggen). Rozig betekent hier ‘koortsig’. In dit geval slaat het op de roodachtige gelaatskleur bij koorts of verhoging, als de lichaamstemperatuur hoger is dan normaal. Van Dale labelt deze betekenis als ‘gewestelijk’.¹
1 Ook Fries roazich ‘(o.a.) koortsig’.
Referenties
Het dagverhaal van Aafje Gijsen, 1773-1775, toegelicht en van aantekeningen voorzien door J.W. van Sante.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie rozig (artikel gepubliceerd in 1922).
Wurdbok fan de Fryske taal (WFT). Zie roazich.

Zee-ezel 1008: de betekenis van /herenhúís/.
Zee-ezel 1020: een 18e-eeuws uitje naar het galgenveld.
Zee-ezel 1092: uit Aafjes dagverhaal: loof van het hollen.
Zee-ezel 1241: rozig in Zaanse ouverture.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 28 mei 2014, het laatst gewijzigd op 7 mei 2016.

© Zee-ezel 2014-2016