index Zee-ezel
index etymologieThe Common Linnets. Wat is de etymologie van de Engelse vogelnaam linnet?


kneu (foto: Wikipedia)

Eng. linnet 
Nl. kneu 
foto: Wikipedia 

Linnet is de officiële Engelse naam van een vinkachtige vogelsoort. Soms wordt hieraan common ‘gewoon’ toegevoegd, om hem te onderscheiden van bijvoorbeeld de mountain linnet.
De Engelsen hebben het woord linnet uiterlijk in het begin van de 16e eeuw ontleend aan de Franse vogelnaam linette. Frans linette is met behulp van het bekende verkleiningsachtervoegsel -ette gevormd uit het zelfstandig naamwoord lin ‘lijn, vlas’, het gewas waarvan de stengels als grondstof dienen voor linnen.
Erg letterlijk vertaald heten The Common Linnets dus ‘De Gewone Lijntjes’.

De lin(n)et(te) dankt zijn naam aan zijn liefde voor vlaszaad (lijnzaad), het zaad waaruit lijnolie gewonnen wordt. Dat verklaart waarom hij in Zeeland en Zuid-Limburg ‘vlasvink’ genoemd werd (wordt?). De officiële Nederlandse naam is kneu, van kneuteren ‘kwetteren, kwelen’. Omwille van zijn zang werd de kneu vroeger veel als kooivogel gehouden.
Zijn officiële Franse naam is linotte mélodieuse.

Linotte, mooie naam voor een zuchtmeisje.


Literatuur:
W.B. Lockwood, The Oxford Book of British Bird Names, 1984.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Zie vlasvink.
H. Blok & H.J. ter Stege: De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis. Te raadplegen via Etymologiebank.nl.
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), deel Ke-R. Zie kneu. Te raadplegen via Etymologiebank.nl.
Nicoline van der Sijs (samensteller) (2010), Etymologiebank, op Etymologiebank.nl.Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de roodborst horen en zien.
Zee-ezel: wat betekent het toponiem Rotteveen?
Zee-ezel: waarom heet het roodborstje in het Engels ‘robin’.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 12 mei 2014, het laatst gewijzigd op 23 mei 2014.

© Surfspin 2014