mini-Oranje

Wilhelmus


Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.


Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t‘aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.


Dit zijn het eerste en het zesde couplet (zoals je ziet in de oude spelling).Surfspin: hier vind je wat achtergrondinformatie over het Wilhelmus.
Surfspin: hier vind je info over Willem van Oranje.
Surfspin: naar het keuzemenu Gedichten.
Naar het HOME van de Surfspin.