home > geschiedenis > tijd van Grieken en Romeinen

 

Trajanus (foto: Museum Het Valkhof, Nijmegen.).

Trajanus

de grote veroveraar met het bloempotkapselTrajanus was de 13e keizer van het Romeinse Rijk en de eerste die niet uit Italië kwam, maar uit ‘de provincie’, namelijk uit Spanje. Hij staat te boek als een van de beste keizers uit de Romeinse geschiedenis.


Al voor het begin van onze jaartelling hadden de Romeinen een groot deel van het Iberisch Schiereiland* veroverd en er een Romeinse provincie gevestigd: Hispania (Spanje). Romeinen emigreerden naar Spanje om er een nieuw bestaan op te bouwen. In de Spaanse stad Italica* werd in het jaar 53 Trajanus geboren. Hij werd een voortreffelijke veldheer, net als Caesar anderhalve eeuw eerder. In de tijd dat Trajanus commandant van het Rijnleger was, werd hij geadopteerd door keizer Nerva. Toen Nerva in januari 98 stierf, volgde Trajanus hem op.

Zuil van Trajanus (foto: Wikipedia)

Trajanus voerde grote veroveringsoorlogen. De twee Dacische Oorlogen voerde hij tegen het koninkrijk Dacië. Dat lag bij de Donau en de Zwarte Zee, waar nu Roemenië ligt. De Romeinen veroverden Dacië en maakten het tot een provincie van het Romeinse Rijk. In de bodem van een rivier vonden ze de geheime schatkamer van de Dacische koning Decebalus. Trajanus gebruikte de enorme goudschat om het volk van Rome te trakteren op brood en spelen, openbare badhuizen en een groot aquaduct. Ook liet hij ter ere van de overwinning (en natuurlijk van zichzelf!) een schitterend forum* bouwen. Op het Forum van Trajanus verrees een 40 meter hoge zuil.* Van dit forum is niet veel meer over, maar de beroemde Zuil van Trajanus staat er nog steeds. Op de zuil zijn allemaal scènes uit de Dacische Oorlogen te zien.


Na Dacië ging het koninkrijk Parthië voor de bijl. Dat lag in het Midden-Oosten, ongeveer waar nu Irak ligt en de rivieren de Eufraat en de Tigris stromen. Parthië was de aartsvijand van Rome. De Romeinen veroverden een groot deel van Parthië en rukten op tot aan de Perzische Golf. Als hij jonger was geweest, zei Trajanus toen, dan zou hij met zijn legioenen de zee zijn overgestoken naar India.
Het veroverde gebied werd een nieuwe Romeinse provincie, die de naam Mesopotamia kreeg. Maar al snel bleek dat het de Romeinen erg veel moeite zou kosten om Mesopotamia te verdedigen en daarom gaven ze de provincie na de dood van Trajanus weer op.


Onder Trajanus werd het Romeinse Rijk groter dan ooit. De senaat schonk hem de titel optimus: ‘beste’. Trajanus stierf in 117. Hij werd opgevolgd door zijn achterneef Hadrianus. Tijdens het keizerschap van Trajanus, Hadrianus en de twee volgende keizers Antoninus Pius en Marcus Aurelius bereikte het Romeinse Rijk zijn grootste welvaart.

 
* Het Iberisch Schiereiland is het schiereiland waar nu Portugal en Spanje liggen.
* Italica is nu een voorstadje van de Spaanse stad Sevilla. Het Romeinse Italica is voor een deel opgegraven.
* Een forum was in de Romeinse tijd een voornaam plein met grote gebouwen.
* ± 40 meter als je de sokkel meerekent. De eigenlijke zuil is ± 30 meter. In de sokkel is een vertrek waar vroeger de urn met de as van Trajanus stond.


Surfspin: hier vind je info over Julius Caesar.
Surfspin: hier vind je info over keizer Augustus.
Surfspin: hier vind je info over keizer Hadrianus.
Surfspin: naar het keuzemenu Geschiedenis.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 mei 2010, het laatst gewijzigd op 17 mei 2011.

© Surfspin 2010-2011