home > taal > begrijpend lezen 1. Meerdere antwoorden zijn goed, bijvoorbeeld deze:
  - In New York zal het grootste reuzenrad ter wereld worden gebouwd.
  - Een Nederlands bedrijf gaat in New York het grootste reuzenrad ter wereld bouwen.
  
  
 2. Contrast: wereldstad - dorpje.
  (In de tekst staat dat Denekamp een dorpje is. Maar eigenlijk is Denekamp helemaal niet zo klein.)
  
  
 3. De toekomende tijd.
  (De toekomende tijd is de werkwoordstijd die aangeeft dat de handeling in de toekomst plaatsvindt.)
  
  
 4. a. 36 x 40 = 1440
  b. Eigen antwoord.
  
  
 5. gigantisch:  reusachtig, heel groot
  financieren:  het benodigde geld voor iets leveren
  millennium:  periode van 1000 jaar
  inschatten:  vooraf bedenken hoe iets zal zijn
  genereren:  opleveren, veroorzaken
  impact:  effect, uitwerking
  typisch:  kenmerkend
  discipline:  1. vakgebied, werkterrein 2. orde, tucht
  
  
 6. We hadden helemaal niet verwacht wat voor effect het zou hebben.
  (Er zijn natuurlijk meer goede antwoorden te bedenken.)
  
  
 7. a. Ter gelegenheid van de millenniumwisseling (het jaar 2000).
  b. Er zijn 2 antwoorden te bedenken: vanuit het reuzenrad heb je een mooi uitzicht over Londen, vanwege de ronde vorm van het reuzenrad.
  
  
 8. … lijkt het bouwen van reuzenraden een typisch Nederlandse discipline te zijn geworden.
  
  
 9. De bouw kostte meer dan verwacht.
  (Er wordt in de tekst niks gezegd over technische problemen of te weinig bezoekers - de reuzenraden zijn niet eens in bedrijf geweest.)
  
  
 10. Eigen antwoord.
  
  
 11. a. nieuws
  b. persoonlijk voornaamwoord (het staat niet voor een zelfstandig naamwoord; het verwijst naar het nieuws in de voorgaande zin.)
  (In die het nieuws genereert is het een lidwoord: het staat voor en hoort bij het zelfstandig naamwoord nieuws.)
  
  
 

Naar het HOME van de Surfspin.


© Surfspin 2012