home > natuur > vogels
kerndoelen po: 40


blauwe reiger


        De blauwe jaap

 

Een vogel die je hoogstwaarschijnlijk wel kent (en eigenlijk ook wel móét kennen!) is de blauwe reiger. Een van zijn koosnamen is ‘blauwe jaap’. Je kunt hem bijna overal zien, zolang er maar ergens water in de buurt is.


Pakken wat je pakken kunt
Iemand die niet volgens een vaststaand plan te werk gaat, maar pakt wat hij pakken kan, noem je een opportunist. Biologen noemen ook bepaalde dieren ‘opportunisten’. Daarmee bedoelen ze soorten die niet kieskeurig zijn en zich niet hebben gespecialiseerd in een bepaalde prooi, maar eten wat er op dat moment het makkelijkst te krijgen is. Ook de blauwe reiger is een opportunist. Sommige reigers maken het wel erg bont: ze azen in tuinvijvers op goudvissen of posten naast een hengelaar en wachten rustig af tot ze een visje voorgeschoteld krijgen!


blauwereigerkolonie

Gezellig in een kolonie
Buiten het broedseizoen zijn reigers meestal alleen. Maar broeden doen ze in groepen. De blauwe reiger is namelijk een kolonievogel. Reigers nestelen meestal in hoge bomen, bijvoorbeeld op begraafplaatsen, landgoederen en in parken. Vaak beginnen ze al aan het eind van de winter te broeden, als de bomen nog kaal zijn.


Braakballen pluizen
Reigers eten vooral vis. Vaak staat een reiger roerloos aan de waterkant te wachten tot er een vis, kikker, rat of een ander waterdier binnen het bereik van zijn snavel komt. Dan slaat hij bliksemsnel toe. Hij spietst de vis met zijn gele dolksnavel. Een reiger eet zijn prooi met huid en haar op. Onverteerbare resten, zoals de haren en gebitjes van mollen en muizen en de schilden van waterkevers, braakt hij in de vorm van een pluizig balletje weer uit. Onder een reigerkolonie kun je deze braakballen vinden. Als je die uitpluist, weet je wat er in de kolonie ongeveer op het menu staat.


Standvogel en trekvogel
De meeste reigers zijn standvogels. Het merendeel blijft dus in de winter in Nederland. Dat kan levensgevaarlijk zijn, want als tijdens een strenge winter de sloten bevroren blijven, kunnen ze lange tijd niet vissen. Dan worden de reigers soms bijgevoerd, bijvoorbeeld met eendagskuikens. Maar er zijn ook reigers die wel wegtrekken, naar Engeland of naar het zuiden. In Nederland geringde reigers zijn zelfs in Afrika gespot!Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de reiger horen en zien.
Op deze Engelse website kun je de grey heron (blauwe reiger) horen en zien.
Surfspin: hier vind je info over de ooievaar.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 8 februari 2011, gewijzigd op 29 juli 2013.

© Surfspin 2011-2013