HET SCHRIJFPLANKJE VAN TOLSUM


Door de Romeinen werd al volop geschreven. Ze schreven op papyrus, perkament en ook op schrijfplankjes. Een schrijfplankje was een met was ingesmeerd plankje. Daarom heet het ook wel wastafeltje. De woorden werden met een schrijfstift (een stylus) in de was gekrast.

In 1914 werd bij het afgraven van de terp van het Friese gehucht Tolsum zo’n schrijfplankje gevonden. De waslaag was al verdwenen, maar doordat de Latijnse tekst bij het schrijven in het hout was doorgedrukt, waren de woorden nog steeds te zien. Het gaat om een schuldbekentenis, die is opgesteld op 23 februari van het jaar 29 na Christus (dat staat niet zo op het plankje: de Romeinen rekenden niet in jaren na Christus’ geboorte, maar noemden een jaar naar de consuls, hun hoogste bestuurders, van dat jaar). Er staan de namen van twee getuigen bij, een Romeinse en een Bataafse soldaat. In het jaar 29 was Friesland nog een deel van het Romeinse Rijk. Later zouden de Romeinen zich terugtrekken achter de Rijn.

Het tekstje van het schrijfplankje is het oudst bekende tekstje dat in Nederland gevonden is. Zoals gezegd is het geschreven in het Latijn. Het Fries en het Nederlands bestonden in de Romeinse tijd nog niet. Het schrijfplankje van Tolsum is te vinden in het Fries Museum in Leeuwarden.YouTube, GPTV: schrijfplankje van Tolsum geeft geheimen prijs (3:41 minuten).
Surfspin: hier vind je info over het oudste Nederlands.
Naar het HOME van de Surfspin.


© Surfspin 2009-2010